LINE Notification Message คืออะไร?

บริการที่ช่วยให้แบรนด์ใช้ LINE Official Account
ส่งข้อความ แทนการส่ง SMS

Customer Service Message มีอะไรบ้าง

 1. แจ้งเตือนนัด แจ้งเตือนชำระเงิน
 2. แจ้งคะแนนบัตรสมาชิก
 3. แจ้งเหตุ แจ้งข่าว
 4. แจ้งสถานะขั้นตอนต่างๆ

Dashboard & Report

 1. รายงานการส่งข้อความ success/failed
 2. รายงาน interact ของลูกค้ากับข้อความที่ส่ง
 3. รายงานข้อมูลลูกค้า UID , LINE Profile

วิธีการใช้งาน

 1. โหลดไฟล์ csv และเลือก template ข้อความที่ต้องการแล้วกดส่ง หรือเชื่อมต่อ CRM เพื่อส่งข้อความแบบอัตโนมัติ
 2. ระบบจะคืนค่าผลลัพธ์การส่งสำเร็จและการโต้ตอบกลับของผู้ใช้

ประโยชน์

 • ถูกกว่า sms ที่ขนาด bulk เท่ากัน
 • ใช้แค่เบอร์โทรศัพท์ ไม่จำเป็นต้องขอ consent
 • เลือกส่งได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ลิ้งค์ แชร์โลเคชัน ปุ่มกด ฯลฯ
 • สามารถตรวจสอบการอ่านได้ โดยการเพิ่ม url ในข้อความ รวมถึงสามารถโต้ตอบได้สองทาง
 • เป็นอีกหนึ่งช่องทางโปรโมท LINE OA ให้ลูกค้าแอดมามากขึ้น

ประหยัดเงิน

ประหยัดเวลา

เหนือกว่า SMS

BUSINESS STRUCTURE